Δελφικά Παραγγέλματα Σοφών

Τα Δελφικά Παραγγέλματα ήταν το πρώτο σχολικό βιβλίο στα κρυφά σχολεία των Ελλήνων από το θεοκρατικό βυζάντιο του +6 αιώνα μέχρι την πτώση του βυζαντίου και πέρα από αυτήν. Αριθμούνται σε 145 και αποτελούνται από 2 εως 5 λέξεις εμποτισμένες με σοφία . Οι σοφοί που τα παρέδωσαν είναι ο Θαλής ο Μιλήσιος,o Πιττακός ο Μυτιληναίος,o Βίας ο Πρηνεύς,o Σόλων ο Αθηναίος,o Κλεόβουλος ο Ρόδιος,o Περίανδρος ο Κορίνθιος,o Χίλων ο Λακεδαιμόνιος και ήταν χαραγμένα στους Δελφούς , στον πρόσθιο τοίχο του Πρόναου ή επί των παραστάδων της πύλης του μεγάλου ναού ή επί του υπέρθυρου ή επί των πολλών στηλών, που είχαν τοποθετηθεί στις πλευρές του ναού περιμετρικά. Επιπλέον 2 παραγγέλματα βρεθήκαν στον πρόναο του Ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς "ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ" και "ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ" , εκατέρωθεν του ιερού γράμματος "Ε".

"ΕΠΟΥ ΘΕΩ" - Να ακολουθούμε τον Θεό .

"ΘΕΟΥΣ ΣΕΒΟΥ" - Να σεβόμαστε τους θεούς .

"ΓΟΝΕΙΣ ΑΙΔΟΥ" - Να σεβόμαστε τους γονείς μας .

"ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΑΙΔΟΥ" - Να σεβόμαστε τους μεγαλύτερους .

"ΙΚΕΤΑΣ ΑΙΔΟΥ" - Να σεβόμαστε αυτούς που μας ικετεύουνε .

"ΣΕΑΥΤΟΝ ΑΙΔΟΥ" - Να σεβόμαστε τον εαυτό μας .

"ΦΟΝΟΥ ΑΠΕΧΟΥ" - Να μη φονεύουμε .

"ΟΡΚΩ ΜΗ ΧΡΩ" - Να μην ορκιζόμαστε (να είμαστε αξιόπιστοι χωρίς να ορκιζόμαστε σε Θεούς) .

"ΟΥΣ ΤΡΕΦΕΙΣ, ΑΓΑΠΑ" - Να αγαπάμε αυτούς που τρέφουμε (παιδιά μας και γενικά την οικογένειά μας) .

"ΕΣΤΙΑΝ ΤΙΜΑ" - Να τιμάμε το σπίτι μας .

"ΓΑΜΟΥΣ ΚΡΑΤΕΙ" - Να σεβόμαστε (διαφυλάτουμε) τον γάμο μας .

"ΓΑΜΕΙΝ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΓΝΩΘΙ" - Να παντρεύομαστε την κατάλληλη στιγμή .

"ΕΞ ΕΥΓΕΝΩΝ ΓΕΝΝΑ" - Να προσπαθούμε να συγγενεύσουμε με καλούς ανθρώπους .

"Ο ΜΕΛΛΕΙΣ ΔΟΣ" - Να δίνουμε φροντίδα (αγάπη) σε όσους νοιαζόμαστε .

"ΗΤΤΩ ΥΠΕΡ ΔΙΚΑΙΟΥ" - Να μαχόμαστε (ή να καταβαλλόμαστε) για το δίκαιο , το καλό, το σωστό, το χρήσιμο .
"ΦΡΟΝΕΙ ΘΝΗΤΑ" - Να σκεφτόμαστε όπως αρμόζει σε θνητούς (όχι ως Θεοί) .

"ΕΥ ΠΑΣΧΕ ΘΝΗΤΟΣ" - Να υπομένουμε ότι συμβεί ως θνητοί .

"ΑΡΧΕ ΣΕΑΥΤΟΥ" - Να κυριαρχούμε (επιβαλλόμαστε) του εαυτού μας (αυτοπειθαρχία) .

"ΘΥΜΟΥ ΚΡΑΤΕΙ" - Να συγκρατούμε το θυμό μας .

"ΟΜΙΛΕΙ ΠΡΑΩΣ" - Να ομιλούμε με πραότητα (ηρεμία) .

"ΗΔΟΝΗΣ ΚΡΑΤΕΙΝ" - Να είμαστε εγκρατείς (όχι ηδονολάτρες) .

"ΓΛΩΤΤΑΝ ΙΣΧΕ" - Nα συγκρατούμε την γλώσσα μας .

"ΓΛΥΤΤΗΣ ΑΡΧΕ" - Να κυριαρχούμε στην γλώσσα μας .

"ΜΗ ΘΡΑΣΥΝΟΥ" - Μην είμαστε θρασείς .

"ΑΡΡΗΤΑ ΜΗ ΛΕΓΕ" - Μην αποκαλύπτουμε μυστικά .

"ΛΕΓΕ ΕΙΔΩΣ" - Να λέμε ότι γνωρίζουμε (να διακρίνουμε που θα μιλάμε).

"ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΡΑΤΕΙ" - Να ελέγχουμε ότι βλέπουμε .

"ΠΙΝΩΝ ΑΡΜΟΖΕΣ" - Όταν πίνουμε να είμαστε συγκρατημένοι .

"ΑΚΟΥΣΑΣ ΝΟΕΙ" - Να κατανοούμε αφού ακούσουμε (να αντιλαμβανόμαστε με τα μάτια του νου) .

"ΦΡΟΝΗΣΙΝ ΑΣΚΕΙ" - Να καλλιεργούμε την σκέψη , νου μυαλό.

"ΜΕΛΕΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝ" - Να μελετάμε τα πάντα .

"ΒΟΥΛΕΥΟΥ ΧΡΟΝΩ" - Να σκεπτόμαστε τα χρήσιμα .

"ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ" - Να πράττουμε με επίγνωση (μετά λογικού γνώση). Να πράττουμε με αυτογνωσία .

"ΠΑΣΙ ΔΙΑΛΕΓΟΥ" - Να συνδιαλεγόμαστε με όλους .

"ΑΚΟΥΕ ΠΑΝΤΑ" - Να ακούμε τα πάντα .

"ΑΚΟΥΩΝ ΟΡΑ" - Όταν ακούμε να βλέπουμε .

"ΔΟΞΑΝ ΔΙΩΚΕ" - Να επιδιώκουμε (την δόξα ή) να γνωρίζουμε και άλλες γνώμες .

"ΔΟΞΑΝ ΜΗ ΛΕΙΠΕ" - Να μην υποτιμούμε την δόξα .

"ΚΑΛΟΝ ΤΟ ΛΕΓΕ" - Να λέμε το ορθό, το δίκαιο, την αλήθεια .

"ΕΥΛΟΓΕΙ ΠΑΝΤΑΣ" - Να λέμε καλά λόγια για όλους .

"ΟΣΙΑ ΚΡΙΝΕ" - Να κρίνουμε με αγιότητα .

"ΕΥΓΕΝΕΙΑΝ ΑΣΚΕΙ" - Να είμαστε ευγενείς ή να έχουμε ευγενική ψυχή) .

"ΦΙΛΟΦΡΟΝΕΙ ΠΑΣΙΝ" - Να αγαπάμε τους πάντες (ανθρώπους) και τα πάντα .

"ΕΥΠΡΟΣΗΓΟΡΟΣ ΓΙΝΟΥ" - Να είμαστε ευπροσήγοροι (παρηγορητικοί) .

"ΕΥΦΗΜΟΣ ΙΣΘΙ" - Να έχουμε καλή φήμη .

"ΕΥΦΗΜΙΑΝ ΑΣΚΕΙ" - Να χρησιμοποιούμε την καλή μας φήμη (για να επηρεάσουμε καταστάσεις) .

"ΦΥΛΑΚΗΝ ΠΡΟΣΕΧΕ" - Να είμαστε σε εγρήγορση (να είμαστε σε επιφυλακή) .

"ΟΜΟΙΟΙΣ ΧΡΩ" - Να συναναστρεφόμαστε με τους όμοιους μας .

"ΟΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ" - Να κοιτάμε (προνοούμε) το μέλλον μας .

"ΥΒΡΙΝ ΜΙΣΕΙ" . Να μην βρίζουμε ή να μισούμε την ύβρη

"ΕΥΧΟΥ ΔΥΝΑΤΑ" - Να ευχόμαστε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας (αληθινά)

"ΧΡΗΣΜΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΕ" - Να εκτιμούμε τους χρησμούς .

"ΦΙΛΟΙΣ ΒΟΗΘΕΙ" - Να βοηθάμε τους φίλους (αυτούς που αγαπάμε) .

"ΦΙΛΙΑΝ ΑΓΑΠΑ" - Να αγαπάμε την φιλία (γενικά να επιδιώκουμε να αγαπάμε) .

"ΦΙΛΟΙΣ ΕΥΝΟΕΙ" - Να ευνοούμε (βοηθάμε) τους φίλους (ή να ευνοούμε τις προσπάθειες αυτών που αγαπάμε) .

"ΦΙΛΙΑΝ ΦΥΛΑΤΤΕ" - Να φυλάττουμε (ή να διαφυλάτουμε την αγάπη που έχουμε) τη φιλία .

"ΦΙΛΩ ΧΑΡΙΖΟΥ" - Να είμαστε πάντα διαθέσιμοι στους φίλους μας (ή σε αυτούς που αγαπάμε) .

"ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΔΙΔΑΣΚΕ" - Να διδάσκεις τους νεότερους (να μεταδίδουμε την γνώση στους νεότερους)

"ΥΙΟΥΣ ΠΑΙΔΕΥΕ" - Να εκπαιδεύουμε (μορφώνουμε) τους γιους (παιδιά) μας .

"ΣΟΦΙΑΝ ΖΗΤΕΙ" - Να αναζητούμε την σοφία ή να είμαστε φιλομαθείς (φίλοι της σοφίας) .

"ΜΑΝΘΑΝΩΝ ΜΗ ΚΑΜΝΕ" - Να μην κουραζόμαστε να μαθαίνουμε .

"ΓΝΩΘΙ ΜΑΘΩΝ" - Να γνωρίζουμε αφού μάθουμε (να αποκτάς γνώση , να γνωρίζεις από τις εμπειρίες) .

"ΣΟΦΟΙΣ ΧΡΩ" - Να συναναστρεφόμαστε με σοφούς ή να χρησιμοποιούμε την σοφία τους .

"ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΓΙΝΟΥ" - Να γίνουμε φιλόσοφοι (ή αγαπάμε την σοφία) .

"ΣΑΥΤΟΝ ΙΣΘΙ" - Να μην χάνουμε τον εαυτό μας (να είμαστε ο εαυτός μας, να μην υποκρινόμαστε) .

"ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ" - Να γνωρίζουμε τον εαυτό μας (πρώτα) .

"ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΤΕΧΟΥ" - Να προσηλωνόμαστε στην εκπαίδευσή μας και να υπομένουμε τις δυσκολίες της.

"ΗΘΟΣ ΔΟΚΙΜΑΖΕ" - Να επιδοκιμάζεις το ήθος .

"ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ" - Να ασκούμε ή να χρησιμοποιούμε την τέχνη .

"ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΣ ΤΙΜΑ" - Να εκτιμούμε (τιμούμε) το καλό (ή τις ευεργεσίες) που μας δίδονται .

"ΑΓΑΘΟΥΣ ΤΙΜΑ" - Να τιμούμε τους αγαθούς (τις καλές πράξεις των άλλων) .

"ΕΠΑΙΝΕΙ ΑΡΕΤΗN" - Να επαινούμε την αρετή (ή τον ενάρετο) .

"ΤΥΧΗΝ ΝΟΜΙΖΕ" - Να έχουμε κατά νου "το τυχαίο" που θα συμβεί (πρόληψη) .

"ΤΥΧΗ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΕ" - Να μην πιστεύουμε στην τύχη ή να μην γινόμαστε τυχοδιώκτες .

"ΤΥΧΗΝ ΣΤΕΡΓΕ" - Να συμφωνούμε (αποδεχόμαστε) με την ειμαρμένη μας (τα μοιραία γεγονότα-ατυχίες της ζωής μας) .

"ΕΓΓΥΗΝ ΦΕΥΓΕ" - Να αποφεύγουμε να εγγυόμαστε για κάποιον ή για κάτι .

"ΧΑΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΙ" - Να κάνουμε χάρες .

"ΕΥΤΥΧΙΑΝ ΕΥΧΟΥ" - Να ευχόμαστε ευτυχία .

"ΟΝΕΙΔΟΣ ΕΧΘΑΙΡΕ" - Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό .

"ΥΒΡΙΝ ΑΜΥΝΟΥ" - Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη .

"ΛΕΓΕ ΠΡΑΤΤΕ ΔΙΚΑΙΑ" - Να πράττουμε δίκαια (στα έργα μας) .

"ΚΡΙΝΕ ΔΙΚΑΙΑ" - Να κρίνουμε δίκαια ή να είμαστε δίκαιοι στην κριτική μας .

"ΑΔΙΚΕΙΝ ΜΙΣΕΙ" - Να μισούμε την αδικία .

"ΚΡΙΤΗΝ ΓΝΩΘΙ" - Να γνωρίζουμε τον κριτή μας .

"ΑΔΩΡΟΔΟΚΗΤΟΣ ΔΙΚΑΖΕ" - Να δικάζουμε χωρίς δωροδοκία

"ΑΙΤΙΩ ΠΑΡΟΝΤΑ" - Να αιτιολογούμε όσα μας συμβαίνουν .

"ΥΙΟΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΘΑΡΡΕΙ" - Μην αποκαρδιώνουμε τα παιδιά μας .

"ΚΟΙΝΟΣ ΓΙΝΟΥ" - Να είμαστε κοινωνικοί .

"ΑΠΟΚΡΙΝΟΥ ΕΝ ΚΑΙΡΩ" - Να αποκρινόμαστε τον κατάλληλο καιρό .

"ΠΡΑΤΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΣ" - Να πράττουμε με σιγουριά (δίχως αμφιβολίες) .

"ΕΛΠΙΔΑ ΑΙΝΕΙ" - Να δοξάζεις την ελπίδα (να μην χάνουμε την ελπίδα μας) .

"ΤΩ ΒΙΩ ΜΑΧΟΥ" - Να μαχόμαστε (αγωνιζόμαστε) για τη ζωή .

"ΑΤΥΧΟΥΝΤΙ ΣΥΝΑΧΘΟΥ" - Να συμπάσχουμε με το δυστυχή .

"ΧΡΟΝΟΥ ΦΕΙΔΟΥ" - Να εκμεταλλεύομαστε τον χρόνο μας .

"ΠΕΡΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΜΗ ΑΠΟΔΕΙΛΙΩΝ" - Μη διστάζουμε να τελειώνουμε ότι αρχίζουμε .

"ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΣΥΝΤΟΜΩΣ" - Να πληρώνουμε (τελειώνουμε) αμέσως ή χωρίς αναβολή .

"ΚΑΙΡΟΝ ΠΡΟΣΔΕΧΟΥ" - Να δεχόμαστε τον χρόνο .

"ΓΗΡΑΣ ΠΡΟΣΔΕΧΟΥ" - Να αποδεχόμαστε το γήρας .

"ΑΜΑΡΤΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΟΕΙ" - Να μετανοούμε για τις ανομίες, λάθη, αμαρτίες μας (ή όταν σφάλλουμε , να μετανοούμε) .

"ΕΡΙΝ ΜΙΣΕΙ" - Να μισούμε την έριδα (φιλονικία) .

"ΟΜΟΝΟΙΑΝ ΔΙΩΚΕ" - Να επιδιώκουμε την ομόνοια (ειρήνη , ομοψυχία) .

"ΒΙΑΣ ΜΗ ΕΧΟΥ" - Να μην έχουμε βία (να αποφεύγουμε να είμαστε βίαιοι) .

"ΒΙΑΝ ΜΗΔΕΝ ΠΡΑΤΤΕΙΝ" - Να μη κάνουμε τίποτα με βία .

"ΝΟΜΩ ΠΕΙΘΟΥ" - Να πειθαρχούμε στο Νόμο ή να είμαστε νομοταγείς .

"ΤΟ ΚΡΑΤΟΥΝ ΦΟΒΟΥ" - Να φοβόμαστε τον ανώτερο (ή τον άρχοντα) .

"ΘΝΗΣΚΕ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ" - Να πεθαίνουμε για την πατρίδα .

"ΕΧΘΡΟΥΣ ΑΜΥΝΟΥ" - Να προφυλασσόμαστε από τους εχθρούς μας (ή να αμυνόμαστε πάντα από τους εχθρούς μας) .

"ΕΠΙ ΡΩΜΗ ΜΗ ΚΑΥΧΩ" - Να μην καυχιόμαστε για τη δύναμή μας .

"ΜΗ ΑΡΧΕ ΥΒΡΙΖΕΙΝ" - Να μην κυριαρχούμε με αλαζονεία .

"ΛΑΒΩΝ ΑΠΟΔΟΣ" - Όταν λαμβάνουμε να δίνουμε .

"ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΓΙΝΟΥ" - Να είμαστε ευγνώμων .

"ΠΡΟΝΟΙΑΝ ΤΙΜΑ" - Να εκτιμούμε την βοήθεια από όπου και αν προέρχεται (να μην είμαστε αχάριστοι) .

"ΥΦΟΡΩ ΜΗΔΕΝΑ" - Κανέναν να μην βλέπουμε με καχυποψία .

"ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΑΠΕΧΟΥ" - Να απέχουμε από κακίες, δολοπλοκίες (αλλότρια) .

"ΨΕΓΕ ΜΗΔΕΝΑ" - Να μην κατηγορούμε (κακολογούμε, κατακρίνουμε) κανένα.

"ΔΙΑΒΟΛΗΝ ΜΙΣEI" - Να μισούμε τη διαβολή (να μην βάζουμε λόγια) .

"ΦΘΟΝΕΙ ΜΗΔΕΝΙ" - Κανέναν μην φθονούμε ή ζηλεύουμε .

"ΑΠΕΧΘΕΙΑΝ ΦΕΥΓΕ" - Να αποφεύγεις την απέχθεια (κακία) .

"ΕΧΘΡΑΣ ΔΙΑΛΥΕ" - Να διαλύουμε τις έχθρες .

"ΚΑΚΙΑΝ ΜΙΣΕΙ" - Να μισούμε (αποφεύγουμε) την κακία .

"ΚΑΚΙΑΣ ΑΠΕΧΟΥ" - Να απέχουμε από την κακία .

"ΔΟΛΟΝ ΦΟΒΟΥ" - Να φοβόμαστε το δόλο (τις δολοπλοκίες) .

"ΑΠΟΝΤΙ ΜΗ ΜΑΧΟΥ" - Να μην μαχόμαστε (μην κακολογούμε) αυτόν που είναι απών .

"ΠΛΟΥΤΕΙ ΔΙΚΑΙΩΣ" - Να πλουτίζουμε δίκαια (με δίκαιο τρόπο) .

"ΔΙΚΑΙΩΣ ΚΤΩ" - Να αποκτούμε τίμια (δίκαια) .

"ΠΟΝΕΙ ΜΕΤ' ΕΥΚΛΕΙΑΣ" - Να κοπιάζουμε δίκαια .

"ΠΛΟΥΤΩ ΑΠΟΣΤΕΙ" - Να αποστασιοποιούμαστε από τον πλούτο (μην έχουμε «θεό» τον πλούτο) .

"ΧΡΩ ΧΡΗΜΑΣΙ" - Να χρησιμοποιούμε τα χρήματά μας .

"ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΡΧΟΥ" - Να ελέγχουμε τις δαπάνες μας .

"ΕΧΩΝ ΧΑΡΙΖΟΥ" - Όταν έχουμε, να χαρίζουμε .

"ΧΑΡΙΖΟΥ ΕΥΛΑΒΩΣ" - Λογικά να χαρίζουμε .

"ΚΤΩΜΕΝΟΣ ΗΔΟΥ" - Να ευχαριστιόμαστε με αυτά που αποκτάμε (να μην είμαστε άπληστοι ή να είμαστε αυτάρκεις)

"ΕΡΓΑΖΟΥ ΚΤΗΤΑ" - Να κοπιάζουμε για πράγματα άξια κτήσης .

"ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ" - Κάθε τι που έχει Μέτρο είναι Άριστο δηλαδή το καλύτερο .

"ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ" - Τίποτα να μην είναι υπερβολικό .

"ΕΥΣΕΒΕΙΑΝ ΦΥΛΑΤΤΕ" - Να είμαστε ευσεβείς .

"ΑΙΣΧΥΝΗΝ ΣΕΒΟΥ" - Να σεβόμαστε την εντροπή (δηλαδή αυτούς που ντρέπονται) .

"ΚΙΝΔΥΝΕΥΕ ΦΡΟΝΥΜΩΣ" - Με σύνεση και λογική να κινδυνεύουμε (να ρισκάρουμε την ζωή μας με λογική) .

"ΜΗ ΕΠΙ ΠΑΝΤΙ ΛΥΠΟΥ" - Να μην λυπόμαστε για το κάθε τι .

"ΑΛΥΠΩΣ ΒΙΟΥ" - Να επιδιώκουμε να ζούμε χωρίς λύπες .

"ΤΕΛΕΥΤΩΝ ΑΛΥΠΟΣ" - Να πεθαίνουμε χωρίς λύπη .

"ΙΔΙΑ ΦΥΛΑΤΤΕ" - Να προστατεύουμε τα δικά μας (ότι μας ανήκει) .

"ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΘΗΡΩ" - Να κυνηγάμε το καλό μας .

"ΣΕΑΥΤΟΝ ΕΥ ΠΟΙΕΙ" - Να ευεργετούμε τον εαυτό μας (να κάνουμε ότι καλύτερο για τον εαυτό μας)

"ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ" - Να στεφανώνουμε τους προγόνους μας (να τιμούμε τους προγόνους)

"ΕΠΙ ΝΕΚΡΩ ΜΗ ΓΕΛΑ" - Να μην περιγελάμε τους νεκρούς .

"ΕΠΑΓΓΕΛΟΥ ΜΗΔΕΝΙ" - Μη διατάζουμε κανένα .

"ΠΑΙΣ ΩΝ ΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΘΙ , ΗΒΩΝ ΕΓΚΡΑΤΗΣ , ΜΕΣΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ , ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΣΟΦΟΣ" - Παιδί να είμαστε κόσμιοι , έφηβοι εγκρατείς , άνδρες δίκαιοι , γέροντες σοφοί .