Τα Γνωμικά του Σόλωνα του Αθηναίου

Ο Σόλων ο Αθηναίος ανήκε στην πλούσια και αριστοκρατική οικογένεια των Κοδριδών στην οποία ανήκε και ο τελευταίος βασιλιάς των Αθηναίων Κόδρος. Όταν ο Σόλων έχασε την περιουσία του, στράφηκε προς το εμπόριο και ταξίδεψε στην Αίγυπτο και τη Μ. Ασία. Επωφελούμενος από τα ταξίδια του αυτά μελέτησε ξένους πολιτισμούς και νόμους, καθώς και τον πολιτικοοικονομικό βίο των άλλων χωρών. 

Τα εφόδια που απέκτησε τα χρησιμοποίησε αποτελεσματικά για την κοινωνική και οικονομική ανόρθωση της πατρίδας του και έτσι κατόρθωσε να αναδειχτεί στο σπουδαιότερο άνδρα της εποχής του.  Ο Σόλων ο Αθηναίος επίσης ανήκε στους 7 σοφούς της αρχαιότητας, οι οποίοι ήταν ο Βίας ο Πριηνεύς, ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο Κλεόβουλος ο Λίνδιος, ο Περίανδρος ο Κορίνθιος, ο Πιττακός ο Μυτιληναίος και ο Χίλων ο Λακεδαιμόνιος

Ακολουθούν μερικά από τα σημαντικότερα γνωμικά του Σόλωνα:

"ΜΗΔΕΝΑ ΠΡΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΜΑΚΑΡΙΖΕ" - "Κανένα μη θεωρείς ευτυχισμένο εάν πρώτα δεν δεις το τέλος του" 
"ΑΝΔΡΩΝ Δ' ΕΚ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΙΣ ΟΛΛΥΤΑΙ" - " Η πατρίδα από τους μεγάλους άνδρες καταστρέφεται" 
"ΑΡΧΕΣΘΑΙ ΜΑΘΩΝ, ΑΡΧΕΙΝ ΕΠΙΣΤΗΣΗ" - "Αν μάθεις πρώτα να κυβερνάσαι, θα μάθεις και να κυβερνάς" 
"ΓΗΡΑΣΚΩ Δ' ΑΙΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ" - "Γερνάω συνεχώς και πάντοτε μαθαίνοντας" 
"ΜΕΤΡΙΩΤΕΡΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΤΥΡΑΝΝΟΝ ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΟΝ Ο ΠΕΙΘΩΝ ΩΣ ΑΜΕΙΝΟΝ ΕΙΗ ΤΟ ΜΗ ΑΡΧΕΙΝ Η ΤΟ ΑΡΧΕΙΝ" - "Μετριοπαθέστερο κάνει τον άρχοντα και επιεικέστερο τον τύραννο, εκείνος που θα μπορούσε να τους πείσει ότι προτιμότερο θα ήταν να μην κυβερνούν παρά να κυβερνούν" 
"ΠΑΝΤΗ Δ'ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΑΦΑΝΗΣ ΝΟΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙΝ" - "Η σκέψη των αθανάτων θεών είναι ανεξερεύνητη από τους ανθρώπους"
"ΟΣΟΝ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ ΔΥΝΑΤΑΙ ΣΙΔΗΡΟΣ ΤΟΣΟΥΤΟΝ ΕΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΛΟΓΟΣ ΕΥ ΕΧΩΝ ΙΣΧΥΕΙ" - "Όση δύναμη έχει στον πόλεμο ο σίδηρος, άλλη τόση δύναμη έχει στην Πολιτεία ο λόγος" 
"ΦΙΛΟΥΣ ΜΗ ΤΑΧΥ ΚΤΩ, ΟΥΣ Δ' ΑΝ ΚΤΗΣΗ, ΜΗ ΤΑΧΥ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΕ" - "Φίλους να μην αποκτάς σύντομα, εκείνους όμως που θα αποκτήσεις, μην τους αποδοκιμάζεις γρήγορα"
"Ο ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΩΝ ΖΗΛΟΣ, ΕΥΘΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΖΕΤΑΙ ΤΗ ΧΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ" - "Η επιθυμία για την απόκτηση περιττών πραγμάτων, ακολουθεί ευθύς αμέσως με την απόκτηση των αναγκαίων"
"ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΘΟΝΕΡΟΝ ΚΑΙ ΤΑΡΑΧΩΔΕΣ" - "Οι Θεοί είναι γεμάτοι φθόνο και δημιουργούν ταραχές" 
"ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕ ΜΗ ΤΑ ΗΔΙΣΤΑ, ΑΛΛΑ ΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΑ" - "Να συμβουλεύεις όχι τα πιό ευχάριστα, αλλά τα πίο χρήσιμα"
"ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΜΕΛΕΤΑ" - "Να μελετάς ότι αξίζει να μελετηθεί" 
"ΧΡΩ ΤΟΙΣ ΘΕΟΙΣ" - "Να χρησιμοποιείς (επικαλείσαι) τους θεούς" 
"ΜΗ ΨΕΥΔΟΥ ΑΛΛ' ΑΛΗΘΕΥΕ" - "Να μην λες ψεύδη, αλλά την αλήθεια"
"ΤΟΥΣ ΣΕΑΥΤΟΥ ΠΡΑΟΣ ΙΣΧΘΙ" - "Στους δικούς σου ανθρώπους να είσαι πράος" 
"ΕΡΓΑΣΙΝ ΕΝ ΜΕΓΑΛΟΙΣ, ΠΑΣΙΝ ΑΔΕΙΝ ΧΑΛΕΠΟΝ" - "Στα μεγάλα έργα είναι δύσκολο να είναι όλοι ευχαριστημένοι" 
"ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΕΙΔΩΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ" - "Ο λόγος είναι η εικόνα των έργων"